Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар - Українська, Calendian

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

 

Нема результатів.

Новини

1 вер. 2016

1 вересня
Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради вітає педагогічні колективи, учнів та батьків з Днем знань!

23 серп. 2016

МОН закликає освітян та громадськість долучитися до обговорення концепції Нової української школи
Ознайомлення, всебічний аналіз та обговорення концепції Нової української школи в колі освітян – запорука її сприйняття громадськістю.

22 серп. 2016

Оцінювання – конфіденційна інформація, канікули та свята без домашніх завдань, менше робочих зошитів та більше інтерактивної роботи – оприлюднено нові орієнтовні вимоги оцінювання та методичні рекомен
Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів та методичні рекомендації до оновлених програм початкової школи стали більш демократичними – оприлюднено наказ Міністерства освіти і науки України та лист з методичними рекомендаціями.


 

Наказ № 215 від 27.09.2016 року - "Про дотримання норм законодавства у навчальних закладах та установах освіти району" - скачати

 

Доповідь завідувача відділу освіти Петрової Л. В. - скачати

                                                                                                                                                               

Презентація - скачати

 

 

Рекомендації районної серпневої конференції педагогічних працівників

 

 

                                                                           Самарський район м. Дніпро

                                                            30.08.2016

 

            Заслухавши і обговоривши доповідь завідувача відділу освіти Самарської районної у місті ради Петрової Л.В., виступи учасників районної серпневої конференції педагогічних працівників району щодо напрямів розвитку та проблем освітянської галузі району у контексті вирішення завдань 2016-2017 навчального року, учасники конференції констатують наступне.

            Реалізуючи основні напрями розвитку освіти, передбачені Концепцією нової української школи, змінами до програм початкової школи та загальними завданнями інтеграції до європейського освітнього простору, відділ освіти районної у місті ради, навчальні заклади району вважають пріоритетними:

підвищення доступності якісної, конкурентноспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства;

створення середовища для особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами;

забезпечення умов для отримання якісної освіти для дітей з обмеженими фізичними можливостями;

спрямування зусиль на створення належних умов навчання та виховання дітей у навчальних закладах району шляхом формування безпечного середовища та зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

 

Враховуючи вищезазначене, головними завданнями розвитку освіти району на 2016-2017 навчальний рік визначаємо:

 

забезпечення здобуття якісної дошкільної освіти завдяки відкриттю додаткових груп і створення навчально-виховних комплексів з дошкільними відділеннями відповідно до вимог «Санітарного регламенту»;

забезпечення на рівні кожного загальноосвітнього закладу освіти системи заходів щодо реалізації нового змісту початкової освіти, створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища та мотивації до навчання;

формування умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та до профільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей;

організація практичної переорієнтації навчально-виховного процесу, яка забезпечить успішну соціально-психологічну адаптацію учнів у суспільстві, готовність до подальшої неперервної освіти впродовж життя, трудової діяльності, конкурентноздатності на ринку праці; 

надання освітніх послуг шляхом застосування дистанційного навчання учнів за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти;

здійснення комплексу заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культури і національних традицій;

об’єднання зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу для створення здорового шкільного середовища шляхом приведення всіх елементів освітнього процесу у відповідність зі станом здоров’я та психофізіологічними можливостями дітей та учнів, впровадження у навчальному закладі рекомендацій щодо усунення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів та диверсій;

забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом впровадження інклюзивного навчання, вдосконалення нормативної бази, вирішення концептуальних та організаційних питань, опанування педагогічними працівниками нових методик та програм;

запровадження оновленого змісту освіти шляхом використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності усіх учасників навчально-виховного процесу;

формування розвитку у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів медіа-культури і забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем шляхом використання медіа-освітніх Інтернет-технологій у навчально-виховній та науково-дослідницькій діяльності;

забезпечення навчальних закладів працівниками психологічної служби з метою організації належного психологічного і соціального супроводу дітей та батьків, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій;

створення умов для забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим;

забезпечення умов для якісного інформаційного наповнення шкільних сайтів, доступу до мережі Інтернет усіх учасників навчально-виховного процесу та здійснити заходи щодо інформаційної безпеки;

налагодження відкритого продуктивного діалогу із громадськими організаціями шляхом апробації та впровадження освітніх проектів та програм;

організація вивчення попиту ринку праці, проведення профорієнтаційних заходів щодо орієнтації учнів на вибір майбутньої професії;

забезпечення підготовки матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти до роботи в осінньо-зимовий період, проведення обстеження технічного стану будівель і споруд.

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ

відділу освіти  НА 2016 РІК

 

Забезпечити виконання завдань та заходів Програми розвитку освіти району на 2016-2020 роки:

 

-              підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки;

-              забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя;

-              побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді;

-              розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі;

-              інформатизація освіти, удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки;

-              створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти;

-              удосконалення системи роботи районних, шкільних методичних служб;

-              розробка та впровадження внутрішньошкільних концепцій методичної роботи;

-              створення навчально-методичних комплексів у навчальних закладах міста;

-              підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікативних технологій;

-              забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості;

-              створення умов для диференціації навчання забезпечення профільного навчання забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі;

-              стовідсоткове запровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;

-              поступовий перехід до проведення семінарів з усіх предметів з використанням технології відео-конференцій;

-              здійснення заходів для переходу на новий державний стандарт початкової, базової і повної загальної середньої  освіти;

-              створення системи дистанційної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах;

-              проведення моніторингових досліджень з різних аспектів освітнього процесу; оновлення функцій інноваційного  розвитку освіти:

-              науково-методичний супровід  та організаційне забезпечення інноваційних процесів;

-              розроблення стратегічних проектів і програм;

-              моніторинг результатів інноваційного пошуку, супровід експериментально-дослідницької діяльності навчальних закладів;

-     поширення перспективного педагогічного досвіду (інноваційного продукту); 

-              підготовка педагогів до роботи в інноваційному середовищі.

 

 

      У дошкільній освіті :

 

-              Відкриття додаткових груп при працюючих ДНЗ № 386 (1 групу), №81 (1-група);

-             Забезпечення доступної та якісної дошкільної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави, області та міста;

-              забезпечення обов’язкової  дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;

-             створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування дитячих навчальних закладів, організація якісного харчування дітей;

-             підвищення рівня професійної майстерності вихователів з метою забезпечення реалізації Базового компоненту дошкільної освіти та програм розвитку дитини «Я у світі», «Впевнений старт»;

-             забезпечення  виконання наказу МОН від 04.11.2010 № 1055
«Про затвердження типових штатних  нормативів дошкільних навчальних закладів»;

-             запровадження  інклюзивної освіти для підтримки дітей з особливими освітніми потребами  та  формування позитивного ставлення до людей з обмеженими можливостями;

-             удосконалення роботи веб-сайтів дошкільних навчальних закладів;

 

 

   У середній загальній освіті:

 

 

 

-                забезпечити функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням ГПД відповідно до потреби громадян міста;

-              впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» (100% оволодіння вчителями ІКТ, 100%  впровадження у навчально-виховний процес ІКТ; удосконалення роботи веб-сайтів, продовжити впровадження проекту «Курс «Школа»);

-              забезпечити інформаційну підтримку шкільних бібліотек («Електронна бібліотека»);

-              розширити мережу навчальних закладів, працюючих за національним проектом «Відкритий світ» та проектом «1 учень-1 комп’ютер»;

-              створення умов для запровадження у початковій та середній школі Державних стандартів початкової та середньої освіти;

-              створення безпечного освітнього середовища, сприятливого для здоров’я дітей;

-              підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти;

-              забезпечити доступність дітей з особливими потребами до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах;

-              здійснення моніторингу якості навчальних досягнень учнів;

-              участь у міжнародних  порівняльних дослідженнях якості освіти (TIMSS,  PISA,  PEARLS, тощо);

-              збільшити рухову активність учнів шкільного віку за рахунок уроків фізичної культури, спортивно-масових заходів;

-              запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій  поряд з традиційними, широко використовуючи можливості міського Ресурсного Центру;

-               участь у створенні системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними закладами;

-              розвиток автоматизації управління освітою.

 

       Соціальний захист дітей:

 

На виконання Закону України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 №706 «Про затвердження Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року":

 

-         створення умов для реалізації права дітей, які потребують корекції фізичного та (чи) розумового розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграцію їх у суспільство шляхом впровадження інклюзивної форми навчання (виховання) у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;

-         запровадження нових моделей та форм організації освіти для дітей з особливими освітніми потребами;

-         відкриття в дошкільних навчальних закладах груп компенсуючого типу та інклюзивних груп для дітей з особливими освітніми потребами;

-         активізація діяльності щодо соціального захисту та підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; сприяння залученню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному утриманні, до сімейних форм виховання, поновленню стосунків з біологічною родиною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-       Забезпечення формування та належного розвитку мережі навчальних закладів відповідно до потреб громадян, рівних умов доступу до якісної освіти.

-       Удосконалення змісту дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до нових Державних стандартів освіти.

-       Забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів, у роботі вчителів початкової школи та школи ІІ ступеня щодо дотримання критеріїв оцінювання знань учнів.

-       Забезпечення профільним навчанням учнів старшої школи відповідно до їх запитів та потреб регіону, створення відповідного психологічного супроводу допрофільної підготовки учнів. Поглиблення знань з базових дисциплін.

-       Забезпечення виконання Державної програми «Сто відсотків» та впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

-       Поліпшення умов утримання та навчання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення соціально-педагогічного супроводу та підтримки зазначеної категорії дітей. Розвиток інклюзивного навчання.

-       Забезпечення медичного супроводу дітей та підлітків. Системна налагоджена робота районної психолого-медико-педагогічних комісії: якісне та своєчасне діагностування дітей з особливими потребами, надання їм корекційної допомоги.

-       Забезпечення учнів збалансованим харчуванням. Постійний контроль за якістю та дотриманням норм харчування дітей.

-       Здійснення заходів, спрямованих на захист дітей від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства,попередження правопорушень, злочинів, бездоглядності, безпритульності, негативних проявів серед неповнолітніх.

-       Здійснення комплексу заходів з патріотичного, правового, екологічного виховання молоді, формування моральних цінностей та громадянської активності учнів.

-       Створення народознавчих, духовно-естетичних, науково-етнографічних виховних комплексів, музеїв як центрів виховної роботи у навчальних закладах.

-       Зміцнення та модернізація навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів, спортивних залів, навчальних кабінетів, оснащення їх комп’ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій.

                -       Створення належних умов для літнього відпочинку дітей і підлітків.

                -       Впровадження заходів з енергозбереження, забезпечення належної підготовки закладів та установ освіти до нового навчального                   року та роботи в осінньо-зимовий період.

-       Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

-       Забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей, що навчаються за інклюзивною формою.

                -       Збереження позашкільних навчальних закладів для забезпечення рівного доступу дітей з урахуванням їх особистісних потреб до                    навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти.

                -       Направити зусилля позашкільних навчальних закладів на залучення дітей і підлітків до інтелектуальної творчості у рамках                               регіонального проекту «Розвиток інтелектуального руху в Дніпропетровській області».

 

 

 

     

 


1
2
3


Новини
Всі новини
1 вер. 2016

1 вересня
Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради вітає педагогічні колективи, учнів та батьків з Днем знань!
23 серп. 2016

МОН закликає освітян та громадськість долучитися до обговорення концепції Нової української школи
Ознайомлення, всебічний аналіз та обговорення концепції Нової української школи в колі освітян – запорука її сприйняття громадськістю.
22 серп. 2016

Оцінювання – конфіденційна інформація, канікули та свята без домашніх завдань, менше робочих зошитів та більше інтерактивної роботи – оприлюднено нові орієнтовні вимоги оцінювання та методичні рекомен
Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів та методичні рекомендації до оновлених програм початкової школи стали більш демократичними – оприлюднено наказ Міністерства освіти і науки України та лист з методичними рекомендаціями.