Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар - Українська, Calendian

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Про Раду керівників навчальних закладів


 
Положення
про Раду керівників навчальних закладів
відділу освіти Самарської районної у місті ради


 
     Дане Положення  регламентує  порядок  та визначає основні напрямки діяльності Ради керівників навчальних закладів відділу освіти Самарської районної у місті ради (надалі Рада керівників), що створюється на  громадських засадах з метою більш ефективного забезпечення  реалізації  державної політики в галузі освіти в Самарському районі міста Дніпропетровська з урахуванням регіональних особливостей.
 
 
1. Загальні положення
     1.1. Рада керівників є постійно діючим  органом  громадського самоврядування в системі освіти, що створений у Самарському районі м. Дніпропетровська для вдосконалення системи управління освітою та координації діяльності закладів освіти з питань  виховної, навчально-методичної і наукової роботи.
     1.2. Рада керівників у своїй діяльності керується Законами  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
     1.3. Рада керівників організовує свою  роботу у тісній взаємодії з Самарською районною у місті радою.
     1.4. Рішення Ради керівників мають характер рекомендації з питань, що входять до їх компетенції, згідно з цим Положенням.
 
2. Основні завдання Ради керівників
     2.1. Участь в розробці проектів нормативно-правових документів, що регламентують діяльність закладів освіти району.
     2.2. Вивчення потреб регіону на перспективу у фахівцях певного рівня  кваліфікації та профілю підготовки.
     Підготовка для органу виконавчої влади пропозицій щодо вдосконалення мережі закладів освіти.
     2.3. Вивчення та  поширення  передового  досвіду організації діяльності закладів освіти, проведення  соціологічних досліджень в колективах навчальних закладів.
     2.4. Внесення, за результатами аналізу,  пропозицій до відділу освіти щодо покращення діяльності навчальних закладів освіти.
     2.5. Підтримка ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання дітей, дослідно-експериментальної роботи педагогів.
     2.6. Спільне використання науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічних ресурсів закладів освіти для розв'язання важливих потреб галузі освіти.
     2.7. Розробка та реалізація заходів щодо соціального захисту працівників закладів освіти, спільного використання об'єктів соціально-культурного призначення.
 
3. Структура і порядок роботи Ради керівників
     3.1. До складу Ради керівників входять керівники закладів освіти, що розташовані на території району, незалежно від  їх підпорядкування та форми власності, представники відділу освіти.
     На засідання Ради керівників можуть запрошуватися представники місцевого  органу виконавчої влади, районного комітету профспілки працівників освіти і науки, а також інших установ, організацій і підприємств, діяльність яких пов'язана  з  наданням  освітянських послуг.
     Рада керівників може обирати на своїх засіданнях почесних членів з числа осіб, які обіймали посади керівників навчальних закладів та зробили вагомий внесок у розвиток освітньої галузі району. Почесні члени Ради керівників мають право брати участь у пленарних засіданнях Ради керівників та в роботі її робочих органів із правом дорадчого голосу.
     3.2. Керівництво Радою керівників здійснює Голова, а за його відсутності -  заступник.
     Голова та його заступник обираються  на засіданні Ради керівників простою більшістю голосів (від кількості присутніх).
     3.3. Засідання Ради керівників проводяться не менш ніж один раз у квартал. Позачергові засідання проводяться з ініціативи Голови Ради керівників або не менш як двох третин загального числа членів Ради.
     3.4. У засіданнях Ради керівників беруть участь особисто члени Ради керівників – директори та завідуючі, представники відділу освіти.
     Делегування повноважень заступникам або іншим особам не допускається. Член Ради керівників може делегувати свої повноваження письмово іншому члену Ради керівників.
     Засідання Ради керівників є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів (з урахуванням тих, хто делегував свої повноваження іншим членам Ради ).
     Рішення приймається більшістю голосів від учасників засідання.
     Ухвалені рішення оприлюднюються протягом 15 днів.
     3.5. Для забезпечення організаційно-аналітичної роботи та діловодства  Голова Ради керівників призначає секретаря Ради.
     3.6. Рада керівників має право створювати постійні або тимчасові робочі органи: президію, комісії з основних напрямків діяльності закладів освіти, тимчасові колективи, об'єднання тощо.
     3.7. Голова Ради керівників організовує роботу відповідно до плану,  що обговорюється і затверджується на засіданні.
     Склад, функції та звіти про діяльність робочих  органів  Ради керівників також затверджуються на її засіданнях.