Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар - Українська, Calendian

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Про РПМПК

 


 
Положення
про районну психолого-медико-педагогічну комісію


 
1. Загальні положення
     1.1. Районна психолого-медико-педагогічна комісія (далі – РПМПК) є структурним підрозділом відділу освіті Самарської районної у місті Дніпропетровську ради. Вона є діагностико-корекційною структурою, що функціонує у системі освіти і науки України.
     1.2. У своїй діяльності РПМПК керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України, Актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів виконавчої влади, Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласну, Київську та Севастопольську міську, районні (міську) психолого-медико-педагогічну консультації та цим Положенням.
     1.3. Діяльність РПМПК спрямована на:
 •  - виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;
 •  - направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення;
 •  - надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;
 •  - консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку;
 •  - просвітницьку діяльність серед населення.
     1.4. РПМПК підзвітна обласній психолого-медико-педагогічній консультації.
 
 
 
2. Основні завдання РПМПК
     2.1. Своєчасне виявлення, облік дітей з вадами розвитку (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з числа дітей з труднощами у навчанні в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально-педагогічної чи медичної допомоги.
     2.2. Попередній збір даних про стан здоров’я та розвиток дитини з метою направлення її на діагностичне вивчення у РПМПК.
     2.3. Здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, установлення діагнозу і визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.
     2.4. Направлення дітей із складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласною психолого-медико-педагогічною консультацією для встановлення остаточного діагнозу і визначення адекватних умов навчання виховання, лікування, соціально-трудової адаптації.
     2.5.  Консультативно-методична допомога батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями у розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.
     2.6.  Проведення роз’яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку.
     2.7.  Організація, координація, консультативно-методична допомога шкільним психолого-медико-педагогічним комісіям, контроль за їх роботою.
     2.8.  Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі спеціальних навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, створення умов для інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами.
     2.9.  Підготовка аналітичної звітності для обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
 
 
 
3. Склад РПМПК
 
     3.1.  Для здійснення консультативно-діагностичної, індивідуально-корекційної роботи до складу РПМПК входять працівники згідно з додатком 1.
     3.2.  Для роботи в РПМПК можуть запрошуватися окремі фахівці системи освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення.
     3.3.  Діяльність РПМПК забезпечується висококваліфікованими консультантами, які мають відповідну вищу освіту і за своїм статусом належать до педагогічних працівників.
 
 
4. Організація роботи РПМПК
     4.1.  РПМПК здійснює активне виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку спільно з управлінням охорони здоров’я.
     4.2.  Діагностичне обстеження дітей здійснюється з ініціативи адміністрації (за поданням фахівців соціально-психологічної служби, педагогічних працівників) загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а також за заявами батьків (осіб, які їх замінюють) при наявності таких документів:
 •  - свідоцтва про народження дитини;
 •  - витягу з історії розвитку (хвороби) дитини (медична картка дитини);
 •  - розгорнутої характеристики із загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу, в якому перебуває дитина;
 •  - зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;
 •  - результатів попереднього обстеження дитини лікарями (психіатром, отоларингологом, офтальмологом, неврологом), логопедами, практичними психологами, педагогами системи освіти та охорони здоров’я України (Картка стану здоров’я і розвитку дитини).
     4.3.  Обстеження дітей здійснюється в присутності батьків (осіб, які їх замінюють).
     4.4.  РПМПК проводить діагностичне обстеження дітей відповідно до графіка, погодженого з обласною психолого-медико-педагогічною консультацією та з участю її представника. Видані РПМПК документи завіряються печаткою обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
    4.5.  На основі даних обстеження дитини робиться висновок про характер відхилень у її розвитку, приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей; при необхідності даються рекомендації щодо реабілітації, соціальної та трудової адаптації дітей.У разі, якщо остаточний діагноз може бути встановлений лише в процесі навчання, РПМПК дає рекомендацію про направлення дитини до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік і стежить за динамікою її розвитку з наступним переглядом попереднього діагнозу.
     4.6.  Висновок РПМПК має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення до відповідних навчальних або лікувальних закладів за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
     4.7.  У РПМПК ведеться така документація:
 •  - журнал обліку дітей (додаток 2);
 •  - книга протоколів діагностичного засідання РПМПК (додаток 3);
 •  - картка стану здоров’я дитини (додаток 4);
 •  - картка індивідуально-корекційної роботи з дитиною (додаток 5);
 •  - бланки виклику на діагностичне засідання РПМПК (додаток 6);
 •  - витяг з протоколу діагностичного засідання РПМПК (додаток 7);
 •  - плани індивідуально-корекційної роботи з дітьми (робоча документація конкретного фахівця) (форма довільна);
 •  - журнал обліку консультацій батькам, учителям, медпрацівникам (форма довільна);
 •  - план роботи РПМПК на навчальний рік (додаток 8);
 •  - дидактичні матеріали та методики, що використовує РПМПК для діагностичного обстеження дітей (рекомендовані центральною ПМПК).
     4.8.  Виїзні засідання РПМПК у загальноосвітні чи дошкільні навчальні заклади дозволяється проводити у скороченому складі (але не менше 3-х фахівців) з обов’язковою участю дитячого лікаря-психіатра, учителя-дефектолога, практичного психолога.
 
 
5. Управління РПМПК
     5.1.  РПМПК очолює голова, який призначається наказом завідуючого відділом освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради. Голова РПМПК працює на постійно діючій основі.
     5.2.  Голова РПМПК:
 •  - у межах своєї компетенції взаємодіє з навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, відповідним управлінням місцевої державної адміністрації, психологічною службою системи освіти, громадськими організаціями тощо;
 •  - планує і організовує роботу РПМПК, здійснює підбір кадрів;
 •  - видає розпорядження, які є обов’язковими для консультантів РПМПК;
 •  - створює належні умови для продуктивної праці консультантів РПМПК.
     5.3.  Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради забезпечує РПМПК необхідними приміщеннями, обладнанням, наочно-дидактичними та методичними матеріалами тощо.

 
Додаток 1
до пункту 3.1. Положення про РПМПК
 
СКЛАД
районної психолого-медико-педагогічної комісії
 
 •  - голова – кваліфікований фахівець із зазначених нижче дефектологічних спеціальностей (методист відділу освіти, на постійній основі);
 •  - лікар-психіатр (дитячий) (за погодженням);
 •  - лікар-невролог (за погодженням);
 •  - практичний психолог – фахівець з питань інтелектуального розвитку дитини;
 •  - практичний психолог – фахівець з питань девіантної поведінки;
 •  - учитель-логопед;
 •  - учитель-дефектолог (оліфренопедагог);
 •  - учитель-дефектолог (сурдопедагог);
 •  - учитель-дефектолог (тифлопедагог);
 •  - фахівці системи освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення (за потребою).
 

Додаток 2
до пункту 4.7. Положення про РПМПК
 
Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради
Районна психолого-медико-педагогічна комісія
 
 
ЖУРНАЛ
обліку дітей, обстежених РПМПК
- № з/п
- Прізвище, ім'я, по батькові дитини, домашня адреса
- Прізвище супровідника дитини
- Місце навчання (перебування) дитини
- Причина звернення, попередній діагноз
- Висновок ПМПК (діагноз і рекомендації
- Примітка 

 

   

 

 

 
   
             
             
             
 


Додаток 3
до пункту 4.7. Положення про РПМПК
 
Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради
Районна психолого-медико-педагогічна комісія
 
 
КНИГА ПРОТОКОЛІВ ДІАГНОСТИЧНОГО ЗАСІДАННЯ РПМПК
1. Дата засідання.
2. Присутні члени діагностичного засідання, їх підписи.
3. Порядковий номер запису дитини, яка обстежується.
4. Реєстраційний номер запису дитини з журналу обліку.
5. Прізвище, ім’я, вік дитини на час обстеження.
6. Хід обстеження:
            Номер та назва (умовна, робоча) завдання (запитання бесіди), що пропонується дитині.
            Відповіді на запитання, стисла оцінка та якісна характеристика процесу виконання діагностичних завдань.
7. Психолого-медико-педагогічний висновок та рекомендації щодо навчально-корекційної роботи чи лікування.
Члени діагностичного засідання:_________   _____________________________________________     
                                                 (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові)
                                               _________   _____________________________________________     
                                                 (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові)
                                               _________   _____________________________________________     
                                                 (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові)
                                               _________   _____________________________________________     
                                                 (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові)
                                               _________   _____________________________________________     
                                                 (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові)
 
 

 
Додаток 4
до пункту 4.7. Положення про РПМПК
 
КАРТКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я І РОЗВИТКУ ДИТИНИ*
(дані попереднього обстеження)
 
Назва ПМПК ____________________________________________________________
Місцезнаходження (адреса) __________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
 
Загальні відомості про дитину
 1.  Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________
 2.  Дата народження ________________________, вік на час обстеження ___________________
 3.  Інвалід чи ні ____________________________________________________________________
 4.  Місце проживання _______________________________________________________________
 5.  У яких закладах виховувалась і навчалась ____________________________________________
 6.  Ким направлена на обстеження ____________________________________________________
 7.  Мета обстеження, скарги _________________________________________________________
 8.  Стислі відомості про сім’ю та умови виховання ________________________________________
  _______________________________________________________________________________
 
Основні медичні висновки
 
1. Педіатра (розгорнуті анамнестичні дані з історії розвитку дитини та стан її здоров’я)________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 
* Картка дійсна для заповнення в усіх закладах системи освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення України
 
 

 
Продовження додатка 3
до пункту 4.7. Положення про РПМПК
2. Психіатра _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________М.П.___________
__________________________________________________________________________________
3. Офтальмолога ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Отоларинголога __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Невролога _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Хірурга (у разі потреби) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Медико-генетичної консультації (у разі потреби) ______________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Іншого фахівця __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
 
Дані логопедичного обстеження
(загальна характеристика спілкування: жестами, окремими словами, фразовим мовленням; словниковий запас, граматична будова мовлення, вимова і розпізнавання звуків, читання, письмо)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 
 

 
Продовження додатка 3
до пункту 4.7. Положення про РПМПК
 
Висновок про наявність специфічних мовленнєвих порушень (алалія, дислалія, заїкання, дизартрія, ринолалія, дисграфія, дислексія, фонетико-фонематичне недорозвинення, загальне недорозвинення мовлення) та рекомендації щодо їх корекції_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________Підпис __________________________________________ Дата ______________________________
 
 
 
Результати психологічного обстеження
(Адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до співпраці з дорослим, характеристика предметно-практичних дій, працездатності, здатність зосереджуватися, аналізувати предмети, виділяти суттєві ознаки, окремі частини, установлювати схоже і відмінне, узагальнювати, здійснювати класифікацію, переносити уміння в нові пізнавальні ситуації, міра самостійності, характер необхідної допомоги, навчуваність, здатність міркувати, установлювати причиново-наслідкові зв’язки, робити умовиводи, стан емоційно-вольової сфери, особливості формування особистості)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Практичний психолог _______________________ підпис________________ дата_______________
 
 

 
Продовження додатка 3
до пункту 4.7. Положення про РПМПК
 
Педагогічна характеристика
(характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощі в навчанні, особливості поведінки)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Педагог ________________________________  _______________________  ___________________
                   (прізвище, ім’я по батькові)                           (підпис)                         (дата)
М.П.
 
 

 
Додаток 5
до пункту 4.7. Положення про РПМПК
 
Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради
Районна психолого-медико-педагогічна комісія
 
КАРТКА ІНДИВІДУАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДИТИНОЮ
(заповнюється на тих дітей, яким надаватиметься корекційно-педагогічна допомога
в умовах психолого-медико-педагогічної консультації)
 1.  Прізвище, ім’я, вік дитини.
 2.  Місце виховання чи навчання дитини (сім’я, дошкільний чи загальноосвітній навчальний заклад).
 3.  Скарги педагогів чи батьків.
 4.  Ким направлена дитина (з власної ініціативи батьків, учителями, районною ПМПК, шкільною психолого-медико-педагогічною комісією).
 5.  Характеристика проблем дитини.
 6.  Дані додаткових консультацій в окремих фахівців (у разі потреби).
 7.  Дати занять.
 8.  Результати обстеження дитини після наданої корекційно-педагогічної допомоги.
Голова РПМПК   ___________________________  _________________
                           (прізвище, ім’я, по батькові)               (підпис)
Фахівець РПМПК  ___________________________  _________________
                           (прізвище, ім’я, по батькові)               (підпис)


Додаток 6
до пункту 4.7. Положення про РПМПК
 
Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради
Районна психолого-медико-педагогічна комісія
Місцезнаходження (адреса) ______________________________________________
Телефон _____________________________________________________________
 
 
ВИКЛИК НА ДІАГНОСТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
Шановний (на) _________________________________________________________
Ваша дитина ___________________________________________________________
буде обстежена на діагностичному засіданні ПМПК „_____” ___________ 200__ р.
о _____ год. ______ хв.
 
Просимо Вас прибути з дитиною за вказаною адресою.
Необхідно мати такі документи:
 1.  Свідоцтво про народження дитини.
 2.  Картку стану здоров’я і розвитку дитини.
 3.  Зошити з математики та рідної мови (якщо дитина навчається), малюнки.
Обстеження дітей проводиться в присутності батьків (осіб, які їх замінюють) або педагогічних працівників
(за письмовою згодою батьків).
Секретар РПМПК  ___________________________  _________________
                             (прізвище, ім’я, по батькові)               (підпис)


Додаток 7
до пункту 4.7. Положення про РПМПК
 
Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради
Районна психолого-медико-педагогічна комісія
Місцезнаходження (адреса) ______________________________________________
Телефон _______________________________________________________________
 
ВИТЯГ
з протоколу діагностичного засідання РПМПК
№          від "       "            20      р.
Виданий ______________________________________________________________
Прізвище ім’я, по батькові дитини ________________________________________
Число, місяць, рік народження____________________________________________
Діагноз: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Рекомендовано:_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 
Голова РПМПК   ___________________________  _________________
                          (прізвище, ім’я, по батькові)               (підпис)
Фахівець РПМПК  ___________________________  _________________
                          (прізвище, ім’я, по батькові)               (підпис)
М.П.
 

 
Додаток 8
до пункту 4.7. Положення про РПМПК
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів,
завідуючий відділом освіти
________  ________________
„_____”__________ 200__р.
 
ПЛАН РОБОТИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМІСІЇ
Самарського району м. Дніпропетровська
на 200__-200__ навчальний рік
 
1. № з/п
2. Основні напрями роботи
     - Діагностична робота (виявлення та обстеження дітей)
     - Консультативна робота
     - Індивідуально-корекційна робота з дітьми в РПМПК
     - Психолого-педагогічна і медична просвіта (з учителями початкових класів, вихователями дошкільних навчальних закладів, логопедами, педіатрами, практичними психологами)
     - Координація й узагальнення діяльності роботи районних ПМПК та шкільних комісій
     - Методична робота
     - Підвищення кваліфікаційного рівня фахівців
     - Робота з батьками, діти яких мають тяжкі порушення психофізичного розвитку і не охоплені спеціальним навчанням
3. Зміст роботи
4. Термін виконання
5. Відповідальний
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
       

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12