Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар - Українська, Calendian

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

про відділ освіти


 
Положення
про відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради


 
І. Загальні положення
     1.1. Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради (далі відділ освіти) є структурним підрозділом Самарської районної у місті Дніпропетровську ради, який утворюється районною радою, є підзвітним і підконтрольним районній у місті раді,  підпорядковується виконавчому комітету районної у місті ради, голові районної у місті ради, а з питань здійснення делегованих йому повноважень - підконтрольний управлінню освіти та науки Дніпропетровської міської ради. 
     1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України,  розпорядженнями та наказами управління освіти та науки міської ради, нормативними актами Самарської районної у місті ради, цим Положенням, іншими законодавчими та нормативними актами, які регулюють діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування.
     1.3. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів районного у місті бюджету. 
     1.4. Структура відділу освіти затверджується завідуючим (начальником) відділу освіти за погодженням з головою районної у місті ради.
     До складу відділу освіти входять:
       - апарат відділу освіти;
       - районний методичний кабінет;
       - група технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом установ освіти;
       - централізована бухгалтерія;
       - районна медико-психолого-педагогічна комісія;
       - рада керівників навчальних закладів.
     1.5. Діяльність відділу освіти регламентується Положенням про відділ освіти, яке затверджується Самарською районною у місті радою. Діяльність структурних підрозділів у складі відділу освіти регламентується положенням про структурний підрозділ, затвердженим завідуючим (начальником) відділу освіти.
     1.6. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатків на його утримання встановлюється районною у місті радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.
     1.7. Штатний розпис, кошторис видатків відділу освіти, за поданням начальника відділу освіти, затверджуються головою районної у місті ради.
     1.8. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 
 
ІІ. Основні завдання відділу освіти
     2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території Самарського району (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району) в координації з управлінням освіти та науки міської ради згідно з чинним законодавством.
     2.2. Аналіз стану освіти в районі, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади, розташованими на території району, згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання районної програми розвитку освіти. 
     2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти. 
     2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами, що належать до комунальної власності територіальної громади, розташованими на території району. 
     2.5. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади, розташованими на території району. 
     2.6. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що находяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів.
     2.7. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.
     2.8. Комплектування навчальних закладів педагогічними кадрами, внесення пропозицій щодо комплектування навчальних закладів керівними кадрами; сприяння вдосконаленню професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовці та атестації в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
     2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в управлінні, навчально-виховному процесі навчальних закладів району.
     2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в установах освіти.
     2.11. Здійснення міжнародного співробітництва.
 
ІІІ. Основні функції відділу освіти
(відповідно до покладених завдань та делегованих повноважень)
 
 
1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми,
дошкільними та позашкільними навчальними закладами району
 
 
     3.1.1. Здійснення управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами, що знаходяться на території району і є комунальною власністю.
     3.1.2. Визначення потреби в навчальних закладах та подання пропозицій до виконавчого комітету районної у місті ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб району за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних працівників тощо.
     3.1.3. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів; сприяння їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
     3.1.4. Здійснення в межах своєї компетенції державного інспектування навчальних закладів, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення гласності його результатів.
     3.1.5. Проведення державної атестації навчальних закладів району, за погодженням управління освіти та науки міської ради (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.
     3.1.6. Підготовка проектів рішень районної у місті ради про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, окрім гімназій, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
     3.1.7. Вивчення потреби та внесення пропозицій до виконавчого комітету районної у місті ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організація їх навчання (у тому числі індивідуального) і виховання в загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах. Організація роботи районної медико-психолого-педагогічної комісії.
     3.1.8. Вивчення потреби та внесення пропозицій до виконавчого комітету районної у місті ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формою навчання, створення умов для складання державної підсумкової атестації екстерном.
     3.1.9. Внесення пропозицій до виконавчого комітету районної у місті ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, міжшкільних навчально-виховних комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяння їх матеріальній підтримці. 
 
2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти в районі
 
     3.2.1. Контроль за дотриманням навчальними закладами району законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання. 
     3.2.2. Забезпечення контролю і виконання міських та районних програм щодо подальшого розвитку освітньої галузі.
     3.2.3. Сприяння організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти. 
     3.2.4. Створення умов та контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками району повної загальної середньої освіти. 
     3.2.5. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах та установах освіти. 
     3.2.6. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в навчальних закладах. 
     3.2.7. Погодження статутів навчальних закладів комунальної власності. 
 
3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів
     3.3.1. Сприяння навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів. 
     3.3.2. Впровадження навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів; погодження навчальних планів гімназій, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих навчальних закладів, річних планів роботи позашкільних навчальних закладів; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм. 
     3.3.3. Організація навчання обдарованих дітей; проведення в установленому порядку районних конкурсів, олімпіад та інші змагань серед учнів. 
     3.3.4. Формування замовлень бланків документів про освіту; сприяння замовленню на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм та забезпечення ними навчальних закладів. 
 
4. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів
     3.4.1. Сприяння фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів. 
     3.4.2. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання. 
     3.4.3. Контроль за створенням та аналіз використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів районного у місті бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів. 
     3.4.4. Делегування керівникам підпорядкованих установ освіти, які ведуть фінансовий облік через централізовану бухгалтерію районного відділу освіти, укладання угод на поповнення матеріально-технічної бази, проведення робіт, послуг за кошти загального та спеціального фондів. 
 
5. Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів
     3.5.1. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів: введення в дію нових приміщень, комплектування меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо. 
     3.5.2. Організація підготовки до нового навчального року, зокрема роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень. 
     3.5.3. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу в проведенні відповідної роботи. 
 
 
6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах району
та забезпечення їх соціального захисту:
     3.6.1. Сприяння влаштуванню дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до державних закладів і в сім'ї під опіку (піклування).
     3.6.2. Здійснення контролю за станом виховання, навчання, матеріальним забезпеченням, харчуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в районному дитячому будинку, виконанням санітарних правил утримання, інструкції з охорони життя та здоров’я дітей, дотримання норм і правил охорони праці в дитячому будинку.
     3.6.3. Здійснення координації роботи з органами охорони здоров’я, соціального захисту населення, органами і службами у справах дітей з питань соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Контроль за наданням навчальними закладами управлінню-службі у справах дітей районної у місті ради щорічної інформації про рівень розвитку, знань та матеріальне забезпечення дітей, які виховуються в прийомних сім’ях.
     3.6.4. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснення соціально-педагогічного патронажу. 
     3.6.5. Координація роботи навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.
     3.6.6. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.
     3.6.7. Організація та контроль за виконанням навчальними закладами концепцій виховання дітей та молоді у національній системі освіти.
     3.6.8. Забезпечення створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;
     3.6.9. Координація роботи, пов'язаної із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів. 
     3.6.10. Контроль за дотриманням чинного законодавства щодо удосконалення спортивно-масової роботи. 
     3.6.11. Організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок районного у місті бюджету та залучених коштів.
     3.6.12. Внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів. 
     3.6.13. Прогнозування потреби району в педагогічних кадрах і спеціалістах, у разі необхідності, укладання договорів з вищими навчальними закладами на їх підготовку. 
     3.6.14. Сприяння наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вжиття заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
     3.6.15. Сприяння проведенню роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
     3.6.16. Сприяння проведенню атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
     3.6.17. Розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників освіти.
     3.6.18. Подання пропозицій до управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради на призначення керівників закладів освіти району та їх заступників; здійснення підбору та призначення педагогічних працівників навчальних закладів району. 
 
 
 
7. Інша діяльність відділу освіти
     3.7.1. Подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти в районі; організація з цією метою збирання й опрацювання інформації та формування банку даних. 
     3.7.2. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік). 
     3.7.3. Взаємодія з органами громадського самоврядування. 
     3.7.4. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів щодо усунення недоліків у роботі.
 
ІV. Права відділу освіти
     4.1. Залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів. 
     4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти, що належать до комунальної власності. 
     4.3. Скликати районні, у тому числі щорічні серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції. 
     4.4. Вносити органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати участь у формуванні бюджету освітньої галузі району. 
     4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень. 
     4.6. Погоджувати угоди оренди фізичними та юридичними особами неексплуатованого майна та вільних площ закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти. 
     4.7. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо. 
 
 
 
 
V. Керівництво та апарат відділу освіти
     5.1. Відділ освіти очолює завідуючий (начальник), який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної у місті ради за погодженням з начальником управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради. 
     5.2. Завідуючий (начальник) відділу освіти, представляючи інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами: 
     5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу освіти, несе персональну відповідальність та забезпечує виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його прав і обов’язків;
     5.2.2. Визначає функціональні обов'язки і ступінь відповідальності заступника завідуючого (начальника) та працівників апарату відділу;
     5.2.3. Затверджує положення про підрозділи відділу освіти, посадові інструкції працівників відділу;
     5.2.4. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання; 
     5.2.5. Видає у межах компетенції накази, організовує та контролює їх виконання; 
     5.2.6. Призначає на посаду та звільняє з посади педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти відповідно до чинного законодавства; 
     5.2.7. Погоджує з управлінням освіти та науки міської ради призначення на посаду та звільнення з посади керівників, заступників керівників навчальних закладів і установ освіти;
     5.2.8.  Призначає на посаду та звільняє з посади, за погодженням з управлінням освіти та науки міської ради, працівників відділу освіти відповідно до чинного законодавства; 
     5.2.9. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти;
     5.2.10. Готує подання до управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради про заохочення та накладення дисциплінарного стягнення на керівників навчальних закладів;
     5.2.11. Подає на затвердження голови районної у місті ради проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу; 
     5.2.12. Розпоряджається та контролює раціональність використання коштів, які виділяються на утримання відділу освіти;
     5.2.13. Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти, які фінансуються з місцевого бюджету; 
     5.2.14. Розглядає клопотання, вносить пропозиції, готує подання до управління освіти та науки міської ради про нагородження кращих працівників освіти району державними нагородами, в тому числі відзнаками Президента України, та про присвоєння їм почесних звань України; 
     5.2.15. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;
     5.2.16. Укладає господарські договори для задоволення господарських потреб навчальних закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти; 
     5.2.17. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання;
     5.2.18. Організовує виконання і контроль за виконанням розпоряджень голови районної у місті ради, рішень районної у місті ради та її виконавчого комітету, а також органів, яким є підконтрольним відділ освіти відповідно до чинного законодавства;
     5.2.19. Розглядає рекомендації постійних комісій районної у місті ради, повідомляє їх про результати розгляду та вжиті заходи;
     5.2.20. Веде особистий прийом громадян.
     5.3. Накази завідуючого (начальника) відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасованими головою районної у місті ради, начальником управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради або оскаржені в судовому порядку.
     5.4. При відділі освіти створюється  рада керівників навчальних закладів, діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії тощо з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості району. 
     5.5. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет (науково-методичний центр) загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником відділу освіти. 
     5.6. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами виконавчого комітету районної у місті ради, органами місцевого самоврядування, управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради, управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на території району, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.