Відділ освіти Самарської районної у місті Дніпропетровську ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум
Календар - Українська, Calendian

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Про відділ

Пріоритетні напрями роботи відділу освіти на 2016 рік

 


         Забезпечити виконання завдань та заходів Програми розвитку освіти району на 2016-2020 роки:

 

-              підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства,                    економіки;

-              забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом                      життя;

-              побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді;

-              розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі;

-              інформатизація освіти, удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки;

-              створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти;

-              удосконалення системи роботи районних, шкільних методичних служб;

-              розробка та впровадження внутрішньошкільних концепцій методичної роботи;

-              створення навчально-методичних комплексів у навчальних закладах міста;

-              підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки,                            педагогічних інновацій, інформаційно-комунікативних технологій;

-              забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої                                      особистості;

-              створення умов для диференціації навчання забезпечення профільного навчання забезпечення системного підвищення якості                    освіти на інноваційній основі;

-              стовідсоткове запровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;

-              поступовий перехід до проведення семінарів з усіх предметів з використанням технології відео-конференцій;

-              здійснення заходів для переходу на новий державний стандарт початкової, базової і повної загальної середньої  освіти;

-              створення системи дистанційної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах;

-              проведення моніторингових досліджень з різних аспектів освітнього процесу; оновлення функцій інноваційного  розвитку освіти:

-              науково-методичний супровід  та організаційне забезпечення інноваційних процесів;

-              розроблення стратегічних проектів і програм;

-              моніторинг результатів інноваційного пошуку, супровід експериментально-дослідницької діяльності навчальних закладів;

-              поширення перспективного педагогічного досвіду (інноваційного продукту);

-              підготовка педагогів до роботи в інноваційному середовищі.

        У дошкільній освіті:

 

-              Відкриття додаткових груп при працюючих ДНЗ № 386 (1 групу), №81 (1-група);

-             Забезпечення доступної та якісної дошкільної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави,                           області та міста;

-              забезпечення обов’язкової  дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку, підвищення рівня охоплення дітей                                   дошкільною освітою;

-             створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов                   для функціонування дитячих навчальних закладів, організація якісного харчування дітей;

-             підвищення рівня професійної майстерності вихователів з метою забезпечення реалізації Базового компоненту дошкільної освіти                та програм розвитку дитини «Я у світі», «Впевнений старт»;

-             забезпечення  виконання наказу МОН від 04.11.2010 № 1055
             «Про затвердження типових штатних  нормативів дошкільних навчальних закладів»;

-             запровадження  інклюзивної освіти для підтримки дітей з особливими освітніми потребами  та  формування позитивного                                ставлення до людей з обмеженими можливостями;

-             удосконалення роботи веб-сайтів дошкільних навчальних закладів.

                             

        У середній загальній освіті:

 

-                забезпечити функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням ГПД відповідно до                             потреби громадян міста;

-              впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій                          «Сто відсотків» (100% оволодіння вчителями ІКТ, 100%  впровадження у навчально-виховний процес ІКТ; удосконалення                                роботи веб-сайтів, продовжити впровадження проекту «Курс «Школа»);

-              забезпечити інформаційну підтримку шкільних бібліотек («Електронна бібліотека»);

-              розширити мережу навчальних закладів, працюючих за національним проектом «Відкритий світ» та проектом «1 учень-1                                комп’ютер»;

-              створення умов для запровадження у початковій та середній школі Державних стандартів початкової та середньої освіти;

-              створення безпечного освітнього середовища, сприятливого для здоров’я дітей;

-              підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти;

-              забезпечити доступність дітей з особливими потребами до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах;

-              здійснення моніторингу якості навчальних досягнень учнів;

-              участь у міжнародних  порівняльних дослідженнях якості освіти (TIMSS,  PISA,  PEARLS, тощо);

-              збільшити рухову активність учнів шкільного віку за рахунок уроків фізичної культури, спортивно-масових заходів;

-              запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-                                   комунікаційних технологій  поряд з традиційними, широко використовуючи можливості міського Ресурсного Центру;

-               участь у створенні системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними закладами;

-               розвиток автоматизації управління освітою.

 

          Соціальний захист дітей:

 

На виконання Закону України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 №706 «Про затвердження Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року":

 

              -        створення умов для реалізації права дітей, які потребують корекції фізичного та (чи) розумового розвитку, на здобуття якісної                                освіти, інтеграцію їх у суспільство шляхом впровадження інклюзивної форми навчання (виховання) у дошкільних та                                                   загальноосвітніх навчальних закладах;

              -        запровадження нових моделей та форм організації освіти для дітей з особливими освітніми потребами;

              -        відкриття в дошкільних навчальних закладах груп компенсуючого типу та інклюзивних груп для дітей з особливими освітніми                                   потребами;

              -        активізація діяльності щодо соціального захисту та підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;                                        сприяння залученню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному                                       утриманні, до сімейних форм виховання, поновленню стосунків з біологічною родиною.

 

 

(СкачатиПрограма розвитку освіти в Самарському районі м. Дніпропетровська на 2016-2020  роки 

 

(СкачатиДодаток до програми розвитку освіти в Самарському районі на 2016-2020  роки